Monday, May 4, 2009

INTERAKSI 12

Interaksi 12 - brosur
Rubrik Penilaian Brosur

1-Lemah (0 - 5) 2 Sederhana (6 - 8) Cemerlang (9 - 10)

FAKTA
1 Mengandungi beberapa fakta asas . Ada beberapa fakta yang salah
2 Mempunyai fakta asas dan tambahan yang sesuai.
3 Mempunyai fakta asas dan tambahan, yang lengkap, jelas dan sesuai.

KREATIVITI DAN KEASLIAN
1 Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain.
2 Mempunyai kekreatifan dan keaslian.
3 Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum.

FUNGSI
1 Rekabentuk dan paparan yang salah.
2 Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik
3 Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar..

TATABAHASA
1 Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah
2 Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki.
3 Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik, jelas dan tidak mengandungi kesalahan.

ILUSTRASI
1 Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung.
2 Menggunakan ilustrasi hanya sekadar mencukupi syarat.
3 Menggunakan ilustrasi yang pelbagai, menarik dan sesuai

Manusia dan alam..dua nama yang saling berkait..anugerah daripada yang maha esa...tidak terkira nilainya..

Manusia dan alam..Sepertimana kita sebagai manusia mengkehendaki dihormati, disayangi, dibelai dan dimanja..begitulah ia.

Manusia dan alam.. Alam mempunyai nyawa ibarat manusia..Jika ia merajuk pada manusia, petakalah jawabnya... Kita harus menjaga dan menyayangi alam seperti kita menyayangi diri kita sendiri.

Manusia dan alam...dua nyawa yang hidupnya saling berkait. Saling memerlukan antara satu sama lain... Mainan alam ibarat melodi indah yang dilagukan di hati kita.

Manusia dan alam.. Lahirnya manusia bersama alam..kembalinya manusia juga kepada alam di saat penghujung hidup..

Manusia dan alam...benda berharga yang perlu dipelihara sepanjang zaman...

http://tamannegaralvgairney-airney.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment